Zdjęcia lotnicze - wybrane realizacje

portfolio

Autostrada A1

Zdjęcia lotnicze ponad 90 km autostrady A1, na odcinku od granicy z Republiką Czeską aż do Węzła Pyrzowice. Wykonane zostały również zdjęcia największego w Polsce węzła autostradowego Gliwice-Sośnica.

Zdjęcia zostały wykonane dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach.

portfolio

Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec

Zdjęcia lotnicze budowy drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec. Jest to bardzo ważna inwestycja dla całego regionu, droga ekspresowa będzie częścią Europejskiego Korytarza Transportowego nr VI.

Zdjęcia zostały wykonane dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach.

portfolio

Budowa północno-wschodniej obwodnicy miasta Bielska-Białej

Budowa drogi ekspresowej S69 - północno wschodniej obwodnicy miasta Bielska-Białej to największa inwestycja drogowa w historii miasta. Obwodnica została oddana do ruchu w październiku 2011 roku, prace prowadzono od listopada 2008 roku. Wykonanych zostało ponad 30 lotów, dokumentując cały proces realizacji inwestycji.

Zdjęcia zostały wykonane dla firmy Hermann Kirchner Polska, Lidera Konsorcjum Wykonawczego Północno-Wschodniej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej

portfolio

Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec

Zdjęcia lotnicze dokumentujące postęp prac na budowie drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec.

Zdjęcia zostały wykonane dla firmy Mostmar S.A.

portfolio

Przebudowa drogi krajowej nr 52

Inwestycja przebudowy odcinka drogi krajowej nr 52 w Bielsku-Białej (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) była realizowana w latach 2008-2010 przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

Zdjęcia zostały wykonane dla Miejskieg Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

portfolio

Budowa Ronda Hulanka oraz Zachodniej Obwodnicy

Inwestycja była realizowana w latach 2004-2006 przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Wybudowane zostało dwupoziomowe rondo Hulanka oraz brakujący fragment Zachodniej Obwodnicy Bielska-Białej.

Zdjęcia zostały wykonane dla Miejskieg Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

portfolio

Bielsko-Biała z lotu ptaka

Zdjęcia promocyjne Bielska-Białej i okolic z lotu ptaka.

Zdjęcia zostały wykonane dla Urzędu Miejskieg w Bielsku-Białej.

portfolio

Zdjęcia promocyjne z lotu ptaka

Zdjęcia promocyjne z lotu ptaka dla firm oraz instytucji, praktycznie w całej Polsce.